یکشنبه 14 آبان 1402   |   چند رسانه ای    |    هنروتجربه ، ژانر وحشت

نشست نقد و بررسی بسته "فیلم کوتاه ژانر وحشت"

نشست نقد و بررسی بسته

نشست نقد و بررسی بسته "فیلم کوتاه ژانر وحشت" با حضور سازندگان آثار برگزار شد

نشست نقد و بررسی بسته "فیلم کوتاه ژانر وحشت" با حضور سازندگان آثار  برگزار شد 

لینک کوتاه خبر : http://honartajrobeh.com/Post/704/